Nowy Targ, Rynek już przekazany wykonawcy robót 

02.04.2012 - Nowy Targ, Rynek już przekazany wykonawcy robót


Pogoda Nowy Targ z serwisu

 

  Dziś w południe Urząd Miasta przekazał firmie Strabag z Warszawy wewnętrzną część Rynku jako plac budowy. Od rana nieczynny jest duży parking, ci którzy zdążyli zostawić auta na małym jutro już też nie będą mieli takiej możliwości. Rynek będzie cały ogrodzony, dojście będzie tylko do ratusza. Prace potrwają do końca września i obejmą: przebudowę nawierzchni w obrębie płyty Rynku na powierzchnię z płyt granitowych, reorganizację zieleni niskiej i wysokiej wraz z ograniczeniem zieleni szczególnie wysokiej, przebudowę oświetlenia płyty Rynku wraz z oświetleniem pierzei, iluminację elementów płyty Rynku przede wszystkim budynku Ratusza, kapliczki św. Jana Kantego oraz fontanny, wykonanie niezbędnych przyłączy zabezpieczających realizację obiektów małej architektury, przebudowę układu funkcjonalnego w obrębie płyty Rynku, ograniczenie miejsc postojowych z zachowaniem ich niezbędnej ilości dla prawidłowego funkcjonowania Rynku (zatoki parkingowe usytuowane na dłuższych krawędziach czworoboku rynku).

Zmieniona zostanie lokalizacja pomnika Władysława Orkana. Na Rynku przywrócona zostanie fontanna zaaranżowana w poziomie powierzchni płyty, zaś modernizowana płyta Rynku dostosowana będzie do lokalizacji tzw. małej gastronomii. - „ogródków letnich” oraz przeprowadzania imprez masowych. Ruch kołowy wokół Rynku pozostaje bez zmian, przewiduje się w ramach zadania przeprowadzenie konserwacji istniejącej nawierzchni jezdni z kostki granitowej.
zdjęcia: Piotr Rayski-Pawlik

 

 

j45_1563.JPG
j45_1563.JPG
j45_1567.JPG
j45_1567.JPG
j45_1568.JPG
j45_1568.JPG
j45_1570.JPG
j45_1570.JPG
j45_1573.JPG
j45_1573.JPG
j45_1580.JPG
j45_1580.JPG
j45_1582.JPG
j45_1582.JPG
j45_1588.JPG
j45_1588.JPG
j45_1591.JPG
j45_1591.JPG
j45_1595.JPG
j45_1595.JPG
j45_1599.JPG
j45_1599.JPG
j45_1602.JPG
j45_1602.JPG
j45_1607.JPG
j45_1607.JPG
j45_1610.JPG
j45_1610.JPG
j45_1618.JPG
j45_1618.JPG

 

"Foto.Podhale.pl", dziennik internetowy zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu (Rejestr Dzienników i Czasopism, dział A, nr 191)
Wydawca i redaktor naczelny: Piotr Rayski-Pawlik, ul. Podtatrzańska 78/28 34-400 Nowy Targ
tel. 18 26-66-000, tel: kom. 501 59-35-35, lub e-mail admin@foto.podhale.pl
Zajrzyj także na rowerowy blog autora.

 

futerały na instrumenty muzyczne Jacek Pawlik